Strategii și metode didactice în învățământul online la disciplina Istorie

Actualul context pricinuit de pandemia de SARS-CoV-2 a determinat relocarea temporară a activității didactice în mediul online. Disciplina Istorie contribuie decisiv în formarea personalității elevului, atât prin transmiterea de informații cu privire la dezvoltarea societății, cât și la crearea de repere morale și civice. Așadar, adaptarea actului educațional la noul scenariu online este imperativ pentru disciplina Istorie. 

Deși la prima vedere putem fi tentați să excludem metodele tradiționale din scenariul online, specificul disciplinei Istorie ne arată că acestea pot fi integrate cu succes în noul scenariu, cu condiția esențială a unei urmăriri atente a colectivului de elevi pentru a nu interveni monotonia sau plictiseala.

Expunerea sistematică a cunoștințelor este esențială în procesul de predare-învățare, întrucât, în cadrul orei de Istorie, nu se poate evita comunicarea directă a cunoștințelor, având în vedere imposibilitatea ca faptele sau procesele istorice să poată fi verificate direct de elevi. De asemenea, ținând cont de specificul disciplinei Istorie, expunerea poate să îmbrace forma povestirii, prelegerii sau explicației la fel de bine și în mediul online, recomandându-se utilizarea unor materiale sugestive de tip PowerPoint, imagini sau secvențe video partajate prin Share-screen elevilor, cu scopul de a face ora de Istorie mai interesantă și atractivă. 

Având în vedere lucrul cu diverse concepte, conversația și discuția sunt și acestea importante și se pot realiza în cadrul orei online într-o manieră similară cu cea din formatul față în față, recomandându-se o moderare mai atentă pentru a evita suprapunerile intervențiilor sau neparticiparea. 

În vederea dobândirii competențelor de limbă maternă și străină, se pot selecta diverse materiale care să fie utilizate drept punct de plecare pentru discuții: surse istorice în limba română sau într-o limbă străină accesibilă elevilor. În urma selectării sursei istorice, profesorul poate partaja textul utilizând funcția Share-screen, pe marginea sursei putând fi realizate în plen, pe grupe sau individual diverse sarcini: eseu, argumentarea unui punct de vedere, dezbatere, etc. 

Aplicarea în cadrul învățământului online a metodei proiectului este una care, deși inițial poate fi considerată ca fiind dificilă, poate deveni chiar mai simplă decât în scenariul fizic, contribuind chiar la dobândirea de competențe digitale. În vederea realizării unui proiect, elevii pot fi împărțiți pe grupe, utilizând funcția breakout rooms a aplicației Zoom, care permite organizarea colectivului de elevi în mai multe camere separate. De asemenea, funcția permite cadrului didactic să intre pe rând în fiecare cameră și să desfășoare activități de verificare și îndrumare a elevilor, intervențiile fiind adesea chiar mai rapide decât în cazul învățământului fizic. Totodată, în vederea realizării de proiecte, elevii pot folosi programe online precum Google Docs, aplicație în care elevii pot realiza eseuri, scrie notițe sau realiza diverse părți ale proiectului, cadrul didactic stabilind în prealabil accesul pentru un anumit colectiv de elevi (o clasă sau o fracțiune din aceasta). Același lucru se poate realiza și folosind aplicația PowerPoint. 

Deprinderea de a învăța să înveți nu suferă prea multe modificări în urma trecerii de la învățământul față în față la cel online. Elevii pot fi îndrumați să caute sau să studieze anumite surse, folosirea elementelor de partajare și a platformelor educaționale de tip Google Classroom fiind un mijloc bun de a face schimb de informații în vederea dezvoltării unui stil de învățare autonom. 

Sensibilizarea și exprimarea culturală pot fi realizate și acestea prin intermediul învățământului online. Prin abordarea de teme culturale, elevii sunt determinați să învețe să aprecieze cultura, arta, pictura, muzica, elementele de cultură națională, internațională și locală. Istoria este un bun facilitator al promovării acestor valori către tinerii absolvenți. Astfel, se pot prezenta elevilor diverse albume cu fotografii, opere de artă, filme documentare sau alte resurse educaționale deschise folosind funcțiile de partajare. 

Așadar, se remarcă existența unei diversități de strategii și metode didactice care pot fi utilizate în predarea online la disciplina Istorie, în vederea formării celor opt competențe cheie, chiar și în actualul context educațional. 

Bibliografie: 

  • Adăscăliței, F.; Bercea, M.; Dumitrescu, D.; Lazăr, L.; Manea, M.; Popescu, M. Elemente de didactică a Istoriei, Editura Nemira, Pitești, 2013;
  • Recommendation of the European Parliament and of the Council on Key competences for lifelong learning, 18 Dec. 2006, 2006/962/EC.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s