INFORMAŢII PERSONALE 
Nume GRĂDINARU Doru Nicolae
Adresă Strada Vlădeasa, nr.8, bl.C48, sc.1, et.3, ap.48, Sector 6, București
Telefon0751.550.500
E-maildoru.nicolae.gradinaru@gmail.com
Websitehttp://dorugradinaru.ro
Naţionalitateromână
Data naşterii (ziua, luna, anul)23.03.1993
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  
* Perioada Septembrie 2021-prezent
* Numele şi adresa angajatoruluiColegiul Național „Iulia Hașdeu”Bvd. Ferdinand I, nr.91, Sector 2, București
* Tipul activităţii sau sectorul de activitateEducație
* Funcţia sau postul ocupatProfesor – Istorie
* Principalele activităţi şi responsabilităţi– derularea procesului instructiv-educativ;- desfășurarea de activități extracurriculare- profesor-diriginte.
* Perioada Septembrie 2021-prezent
* Numele şi adresa angajatoruluiColegiul Național „Grigore Moisil”Bvd. Timișoara, nr. 33, Sector 6, București. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitateEducație
* Funcţia sau postul ocupatProfesor – Istorie
* Principalele activităţi şi responsabilităţi– derularea procesului instructiv-educativ;- desfășurarea de activități extracurriculare- profesor-diriginte.
* Perioada (de la – până la) Septembrie 2016 – august 2021
* Numele şi adresa angajatoruluiȘcoala Gimnazială „Sf. Silvestru”  Strada Oltarului, nr.11, Sectorul 2, București, tel. 021.210.20.45
* Tipul activităţii sau sectorul de activitateEducație
* Funcţia sau postul ocupatProfesor – Istorie, Gândire Critică și drepturile copilului, Educație Interculturală, Educație pentru cetățenie democratică
* Principalele activităţi şi responsabilităţi– derularea procesului instructiv-educativ;- desfășurarea de activități extracurriculare- responsabilul comisiei metodice „Om și Societate”;- responsabilul comisiei metodice a diriginților;- responsabil filială Casa Corpului Didactic;- Coordonator de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;- responsabil cu întocmirea orarului instituției;- membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității; – profesor-diriginte;- secretar al Consiliului Profesoral.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE(descrieți separat fiecare formă de învățământ și program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă) 
* Perioada (de la – până la)Decembrie 2019 – absolvent program de formare continuă – „Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin interventii active îșcoală
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăAsociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS  
* Tipul calificării/diploma obţinutăCertificat de atestare a competențelor profesionale
* Perioada Septembrie 2020 – absolvent program de studii universitare de masterat Experimente ale Modernității
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăFacultatea de Istorie, Universitatea din București
* Tipul calificării/diploma obținutăDiplomă de master în Istorie
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)Decembrie 2019 – absolvent program de formare continuă – „Managementul comunicării școală-familie”
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăCasa Corpului Didactic a Municipiului București
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionaleAspecte ale disfuncționalității relației școală-familie: abandon școlar, violență școlară;Strategii de dezvoltare a parteneriatului școală-familie; 
* Tipul calificării/diploma obţinutăCertificat de atestare a competențelor profesionale
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)Decembrie 2019 – absolvent program de formare continuă – „Managementul comunicării în mediul didactic”
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăAsociația Start pentru Formare
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionalePsihologia comunicării;Managementul clasei de elevi;Comunicarea asertivă și inteligența emoțională;Eficientizarea comunicării în sistemul educațional.
* Tipul calificării/diploma obţinutăCertificat de atestare a competențelor profesionale
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)Decembrie 2019 – absolvent program de specializare pentru ocupația de Formator, cod COR 242401
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăAsociația ProEuro-Cons
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionaleProiectarea programelor de formare;Realizarea activităților de formare;Evaluarea participanților la formare;Aplicarea tehnicilor speciale de formare;Organizarea programelor și stagiilor de formare;Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității stagiilor de formare.
* Tipul calificării/diploma obţinutăCertificat de absolvire nr. 00320631
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)Octombrie 2019 – absolvent program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Excelență organizațională și cultura calității
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăFacultatea de Business și Turism, Academia de Studii Economice din București
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionaleEvoluții și diferențieri conceptuale în domeniul calității: de la inspecția calității la calitatea 4.0Criterii de evaluare în cadrul modelelor de excelență;Valorizarea resursei umane.
* Tipul calificării/diploma obţinutăCertificat de atestare a competențelor profesionale
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)Iunie 2019 – absolvent program de formare continuă – Democrație participativă Proiectul Cetățeanul  
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăCasa Corpului Didactic Ilfov
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionaleCapacitatea de a utiliza corect și coerent termenii și noțiunile-cheie din domeniul politicilor publice, autorităților publice, legislației și managementului de proiect comunitar;Abilitatea de a comunica și relaționa cu elevii, părinții, autoritățile publice, alți factori ai comunității, în vederea realizării de proiecte educaționale în domeniul civic;Capacitatea de a se raporta critic și reflexiv la problemele comunității și ale societății în general, pe baza valorilor și principiilor democratice.
* Tipul calificării/diploma obţinutăAtestat de formare continuă a personalului didactic seria Ad nr.0020787
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)Aprilie 2019 – absolvent program de formare continuă – Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar  
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăAsociația Proeuro-Cons
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionaleComunicare și abilități sociale ale profesorului metodist al ISJ;Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale;Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional.
* Tipul calificării/diploma obţinutăAtestat de formare continuă a personalului didactic
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)Aprilie 2019 – absolvent program de formare continuă – Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar  
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăAsociația Proeuro-Cons
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionaleDezvoltarea strategiilor de comunicare eficientă;Proiectarea conținutului științific activităților de mentorat;Exersarea capacităților de interrelaționare, de muncă în echipă și parteneriate educaționale, bazate pe învățare experiențială și transfer de bune practici;Proiectarea evaluării activității de mentorat.
* Tipul calificării/diploma obţinutăAtestat de formare continuă a personalului didactic
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)Decembrie 2018 – absolvent program în sistem de învățământ profesional continuu – Program Formare de Formatori – „Educație și competență bancară pentru profesori” din perspectiva utilizatorului de servicii financiare  
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăInstitutul Bancar Român
* Tipul calificării/diploma obţinutăCertificat de absolvire nr. 3794/19.12.2018
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)Octombrie 2018 – absolvent program de formare continuă – Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăAsociația Egomundi Călărași
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionaleManagementul organizației școlare;Managementul integrării resurselor umane;Comunicarea în managementul educațional;Eficientizarea managementului calității;Managementul carierei și progresului profesional;Planificarea, promovarea și desfășurarea activităților dintr-un proiect.
* Tipul calificării/diploma obţinutăAtestat de formare continuă a personalului didactic
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)Octombrie 2018 – absolvent program de formare continuă – Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăAsociația Egomundi Călărași
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionaleManagementul inovării și schimbării;Politici de marketing;Managementul inteligenței emoționale;Managementul timpului și al priorităților;Managementul situațiilor de criză;Management și leadership.
* Tipul calificării/diploma obţinutăAtestat de formare continuă a personalului didactic
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)Iulie 2017 – absolvent program de formare psihopedagogică, nivelul II
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăDepartamentul pentru pregătirea personalului didactic, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionalePsihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților;Proiectarea și managementul programelor educaționale;Design Instrucțional;Managementul organizației școlare;Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității, învățământ liceal, postliceal și universitar.
* Tipul calificării/diploma obţinutăCertificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada Iulie 2017 – absolvent program de studii universitare de masterat Istoria și Practica Relațiilor Internaționale
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăFacultatea de Istorie, Universitatea din București
* Tipul calificării/diploma obţinutăDiplomă de Master
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)iulie 2015 – absolvent program de formare psihopedagogică, nivelul I
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăDepartamentul pentru pregătirea personalului didactic, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionaleCompetențelor de predare a disciplinelor specifice domeniului de licență;Competențelor de proiectare, dezvoltare și evaluare a materialelor educaționale;Dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare cu elevii;Dezvoltarea competențelor de evaluare psihopedagogică a elevilor;Dezvoltarea competențelor metodologice. 
* Tipul calificării/diploma obţinutăCertificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)Septembrie 2015 – absolvent program de studii universitare de licență în domeniul Istorie
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăFacultatea de Istorie, Universitatea din București
* Tipul calificării/diploma obţinutăDiplomă de Licență
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământSuperioară
* Perioada (de la – până la)Iulie 2012 – absolvent al ciclului superior al liceului, cu examen de Bacalaureat
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionalăColegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu”
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionaleProfil Umanist, Specializarea Filologie
* Tipul calificării/diploma obţinutăDiplomă de Bacalaureat
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământStudii medii
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE (dobândite în cursul vieții și carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat ptrintr-un certificat sau o diplomă) 
Limba maternăromână
Limbi străine cunoscute  Limba engleză COMPREHENSIUNE ORALĂ: B2 CITIT: B2 SCRIS: B2 EXPRIMARE SCRISĂ: B2 CONVERSAȚIE: B2 Limba francezăCOMPREHENSIUNE ORALĂ: B2 CITIT: B2 SCRIS: B2 EXPRIMARE SCRISĂ: B2 CONVERSAȚIE: B2  
Aptitudini şi competenţe artistice  Aptitudini de interpretare muzicală la instrumentele violă, pian și chitară, dobândite în urma frecventării cursurilor de teorie, solfegiu și instrument la Școala de Muzică din Slatina, în perioada 2002-2008, precum și la Palatul Copiilor Adrian Băran din Slatina, în perioada 2009-2012.
Aptitudini şi competenţe sociale  Bune competenţe de comunicare dobândite prin pregătirea profesională, prin activitatea desfăşurată în sistemul de învățământ. Competente de comunicare și de relaționare cu copii și tinerii dobândite ca urmare a susținerii de activități didactice cu elevii Abilități de comunicare Atenție, răbdare, onestitate, abilitate de a transmite corect și clar informațiile, de a analiza feed – backul primit; eficiență, adaptabilitate, muncă în echipă; fiecare dintre funcţiile deţinute presupunând o colaborare strânsă, atât la nivel de instituţie, cât şi la nivelul dialogului cu alte instituţii cu competenţe în domeniul învăţământului şi problemelor cetăţeneşti (Proiectul Cetățeanul).
Aptitudini şi competenţe organizatorice  Experienţă în logistică dobândită la locul de muncă; Am participat în calitate organizator al olimpiadeor școlare de Istorie, Științe Socio-Umane, Limba Engleză. Am participat în calitate de secretar al comisiei de organizare a Examenului de Bacalaureat. Capacitatea de coordonare, de adaptare și lucru în echipă, cu distribuirea sarcinilor între membrii echipei Dobândite în urma activităților realizate în calitate de coordonator de proiecte și programe, responsabil al comisiei metodice de specialitate și a comisiei metodice a diriginților. Am participat la implementarea de proiecte educaționale și la întocmirea documentelor manageriale ale instituției de învățământ în care am activat. 
Competențe dobândite la locul de muncăO bună cunoaștere a proceselor educaționale Dobândită̆ ca urmare a participării în comisiile de Titularizare, Definitivat. Capacitate de adaptare, spirit organizatoric Dobândită în urma activităților de coordonare și organizare a concursurilor școlare.Creativitate și capacitate de autodezvoltare profesională Responsabil de filială a Case Corpului Didactic a Municipiului București Capacitate de convingere, o bună cunoaștere a expunerii verbale a ideilor Dobândite ca urmare a activităților realizate în calitate de profesor-diriginte. Capacitatea de a media conflictele Membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi a discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţiiCapacitatea de a întocmi proiecte, de a coordona o comisie, o activitate, o clasă de elevi sau un grup de oameni cu opinii și interese divergente Dobândită în urma activităților realizate în calitate de coordonator de peoiecte și programe, profesor, profesor- diriginte.  
Aptitudini şi competenţe tehnice  Cunoştinţe în domeniul utilizării computerului; Aptitudini în domeniul utilizării videoproiectorului;Aptitudini în domeniul utilizării videocamerei;Aptitudini în domeniul utilizării aparatelor foto digitale; Aptitudini în domeniul utilizării fotocopiatorului; Aptitudini în domeniul utilizării imprimantei; Aptitudini în domeniul utilizării fax-ului; Aptitudini în domeniul utilizării scanner-ului. Aptitudini în domeniul utilizării aparatelor de proiecţie; Aptitudini în domeniul utilizării ordinatoarelor portabile. 
Permis de conducereCategoria B, obținut în anul 2020
Aptitudini şi competenţe digitaleUtilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype);Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);Utilizare rețele de socializare (Facebook, Instagram, Whatsapp);foarte bună stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de căutare, rețelelor de socializare Utilizare Mail(Yahoo Mail, Gmail, Microsoft, etc. )Utilizare foarte bună a programelor de comunicare(Mail, Google Meet, Zoom, Skype, Microsoft Teams);Realizare de website-uri (am realizat și administrat website-ul instituțional al Școlii Gimnaziale Sf. Silvestru)
INFORMAŢII SUPLIMENTARE (indicați alte informații utile și care nu au fost menționate , de exemplu persoane de contact, referințe, etc.) 
Activități didacticePublicarea de resurse educaționale deschise pe site-ul educațional didactic.ro pentru disciplinele de studiu Istorie și Cultură Civică conf. adev. 2487326868X804408XSW2008/15.07.2020 Publicarea de resurse educaționale deschise pe site-ul educațional expertizasiformare.ro conf. adev. 10819/20.07.2020 Participare în calitate de organizator al Expoziției Creavid, de la Muzeu de Etnografie și Istorie Locală Chirnogi [ 07/09/2020 ] Organizarea orelor de educație nutrițională la clasele primare în anul școlar 2019-2020 Participarea în calitate de organizator al taberei de învățare a Limbii Engleze în programui Sharing One Language în Tiverton, Devon, Marea Britanie [ 05/08/2019 – 15/08/2019 ] Participarea în calitate de secretar și persoană de contact la Examenul de Bacalaureat [ 2020 ] Participare în calitate de profesor evaluator și organizator la Olimpiada de Științe Socio-Umane [ 2017 – 2020 ] Participarea în calitate de organizator la Concursului Național Democrație și Toleranță [ 2018 – 2019 ] Prticiparea în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de Istorie [ 2018 ] Participarea în calitate de profesor organizator la Olimpiada de Limba Engleză [ 2018 ] Curs opțional: România în secolul XX, Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru”, autor programă și suport de curs; Curs opțional: Politică și Societate în America Latină, Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru”, autor programă și suport de curs; Curs opțional: Istorie și lietarură latină în epoca clasică, Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru”, disciplină integrată Istorie-Literatură, autor programă și suport de curs. Curs opțional: Revoluția Industrială și consecințele ei, Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru”, disciplină integrată, istorie-Educație Tehnologică și aplicații practice, autor suport de curs Curs opțional: Cultura și civilizația greacă, Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru”, autor programă și suport de curs; Curs opțional: Istorie modernă românească, Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru”, autor programă și suport de curs. 
ProiecteParticiparea la atelierul de educație interculturală, în cadrul proiectului Non-formal education & e-learning for inclusion/ NEELI, cofinanțat prin programul Erasmus +, componenta KA2 Capacity building in the field of youth Institutul Intercultural din Timișoara Institutor în cadrul proiectului Școala, prietenul meu de azi și de mâine, POCU 106583, organizat de Fundația Dan Voiculescu, Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 [ 2018 – În curs ] Festivalul Career Rocket, în cadrul proiectului Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training, JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706, co-finanțat prin programul RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (2014-2020) al Uniunii Europene [ 01/2017 – 06/2019 ] Proiectul Internațional Projects for schools, Projects for us, derulat de Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive din cadrul Primăriei Municipiului București, în parteneriat cu F.S.E. Spiru Haret și F.S.L.I. [ 08/2019 ] Organizator la nivelul municipiului București a cursurilor de abilitare a corpului profesoral de științe socio-umane în vederea implementării Proiectului Cetățeanul [ 03/2019 – 06/2019 ] Institutul Intercultural Timișoara și Casa Corpului Didactic Ilfov Coordonarea elevilor participanți la sărbătorirea Centenarului Marii Uniri organizată de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București – Sector 2 [ 12/2018 ] Coordonator la nivel de unitate de învățământ în proiectul Primăria Copiilor, proiect PROEDUS [ 03/2018 – 08/2018 ] Coordonator la nivel de unitate de învățământ în proiectul Școala bucureșteană dezbate-alege!, proiect PROEDUS, sub egida arteneriatului Civic pentru Educație – CIVITAS [ 02/2018 – 08/2018 ]  
Participări la alte activități de formare (cursuri, workshop-uri, ateliere, conferințe)Curs de educație parentală în cadrul proiectului Reziliența și prevenirea violenței în contextul consumului excesiv de alcool [ 05/2020 ] Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), în parteneriat cu Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare ProfesionalăCurs Evaluarea competențelor la elevii din ciclul primar și gimnazial [ 03/2020 – 04/2020 ]
avizat de MEN cu nr. 37530/07.10.2018, organizat de Casa Corpului Didactic a Municipiului București Curs Utilizarea responsabilă a resurselor educaționale digitale [ 01/2020 – 03/2020 ]
avizat de MEN cu nr. 37530/07.10.2019, organizat de Casa Corpului Didactic a Municipiului București Curs Pentru o democrație activă – Împotriva Extremismului de Dreapta [ 15/11/2019 – 17/11/2019 ]
Fundația Friedrich Ebert & Institutul Național pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel” Stop bullying prin educație pentru cetățenie democratică în unitățile școlare [ 19/09/2019 – 23/09/2019 ] organizat de Formenerg S.A. Curs de pregătire pe linie de situație de urgență CĂUTARE-SALVARE VICTIME [ 06/04/2017 – 15/06/2017 ]
Asociația Foișorul de Foc, Primăria Sectorului 2 Diplomație și Geopolitică Globală [ 04/04/2016 – 08/04/2016 ]
Centrul de Strategii Aplicate, Camera de Comerț și Industrie a României Diplomație și Siguranță Națională [ 17/11/2014 – 28/11/2014 ] Centrul de Strategii Aplicate, Camera de Comerț și Industrie a României Management Parlamentar [ 10/11/2014 – 14/11/2014 ]
Centrul de Strategii Aplicate, Camera de Comerț și Industrie a României Curs Diplomație, Geopolitică și Noua Europă [ 27/10/2014 – 31/10/2014 ]
Centrul de Strategii Aplicate, Camera de Comerț și Industrie a României Webinar: Be an excellent Cambridge English Teacher! Prepare your students for Cambridge English B2 First (for Schools) [ 01/10/2020 ] Cambridge Assessment English & Cambridge University Press Atelierul Experiențe online în predarea la clasă [ 25/05/2020 ]
Casa Corpului Didactic a Municipiului București Webinar: How to maximise your teens learning with Assessment for Learning [ 08/05/2020 ]
Pearson English Spring Days Webinar: Engaging Students in Meaningful Learning Activities [ 18/03/2020 ]
National Geographic Learning & George Mason University Webinar: Learning Academic Content Through English [ 20/02/2020 ]
National Geographic Learning Workshop didactic: Comunicarea, individualizarea și diferențierea ca modalități de eficientizare a instruirii [ 28/11/2019 – 29/11/2019 ] Asociația Start pentru Formare, Grădinița Scufița Roșie, Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest, Școala Gimnazială nr.95. Workshop A2 Key and B1 Preliminary Exam Updates 2020 [ 11/2019 ] European Examinations Centre & Cambridge Assessment English Workshop Predarea-învățarea noțiunilor referitoare la refugiați [ 06/11/2019 ] Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Casa Corpului Didactic a Municipiului București. Workshop eduCATE Creative Approaches to Teaching English: Teaching mixed-ability classes Shining Eyes and Creativity: The Virtuous Circle of Creation and Motivation [ 23/10/2019 ] Churchill House School of English Language, International Summer Schools Education, Bucharest English Teachers Association Workshop Teach What You Love, Love What You Teach [ 03/10/2019 ] British Council, REG Training, Bucharest English Teachers Association Workshop The Reflective Teacher: How ti Improve your Teaching Style Expanding the Box – Being the best you can be [ 18/10/2018 ] Churchill House School of English Bucharest & International Summer Schools Education. Atelier de educație interculturală, Institutul Intercultural din Timișoara, în cadrul proiectului Non-formal education & e-learning for inclusion/ NEELI, cofinanțat prin programul Erasmus +, componenta KA2 Capacity building in the field of youth [ 06/2018 ]  
Articole„Demersul didactic centrat pe competențe cheie la disciplina Istorie”, în revista „Demersuri creative”, pag. 72-75, nr.40/2020 – ISSN 2501-0921;„Promovarea obiceiurilor și tradițiilor românești în rândul elevilor prin activități educative școlare și extrașcolare”, în ghidul didactic „Educarea copiilor în spiritul respectului și dragostei pentru obiceiurile și tradițiile românești, prin activități școlare și extrașcolare”, pag. 122-125 – ISBN 978-606-30-3567-8;„Eficientizarea învățământului românesc”, în ghidul didactic „Strategii didactice inovative pentru o educație de calitate”, pag.27-33, ISBN 978-606-30-3617-0;„Educația prin voluntariat” în volumul „Educație pentru voluntariat, de la teorie la practică”, vol. I, pag. 194-197, ISBN 978-606-30-3721-4;„Influența comunismului în politica externă a Uniunii Sovietice în perioada interbelică”, în cadrul Simpozionului Național Restitutio Matei Basarab în Ceas Aniversar, ediția a III-a, 2020, pag.62-67, ISSN 2602-1110;„Valori și atitudini privind familia în Roma Antică”, În cadrul Simpozionul Național “Familia-portretul societății”, ediția a V-a, 2021, pg.164-165, ISSN 2360-3305„O istorie modernă a românilor”, în Revista Casei Corpului Didactic Olt „#DIDACTICA”, anul 4, februarie 2021, pag. 30-33, ISSN 2559-3218;„Predarea Holocaustului în mediul online”, în cadrul Simpozionului Interjudețean „Holocaustul în Istorie și Literatură”, pag. 181-184, ISSN 2784 – 0751 ISSN-L 2784 – 0751
AfilieriBucharest English Teachers’ Association (BETA) Asociația furnizorilor de formare profesională Dimitrie Cantemir  
Distincții și premiiTitlul de Excelență în Educație, acordat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în cadrul galei „Am ales să fiu profesor” [ 11/2018 ] Marele Premiu al Festivalului Teatru pentru Mâine[ 11/2012 ]  

                                                                                                                        Semnătura,