Cultură și civilizație în America Latină

Cursul Cultură și civilizație în America Latină se adresează elevilor de clasa a VI-a și are ca scop oferirea unei continuități în studiul acestei zone geografice, destul de puțin cunoscută în România. Putem considera că se impune frecventarea unui astfel de opțional, în special datorită noii programe din 2017 de la clasa a VI-a de la disciplina Istorie care cuprinde conținuturi începând cu Marilor Descoperiri Geografice, punând ulterior accentul pe civilizația europeană. Astfel, opționalul Cultură și civilizație în America Latină dorește să ofere o continuitate în studiul Americii Latine, zonă care a oferit de-a lungul timpului modele de civilizație diferite și interesante, chiar neobișnuite.

Când ne gândim la America Latină, ne vin în minte dictaturile militare, revoluțiile, carnavalul, clima caldă, pălăriile mexicanilor, realismul magic al literaturii, limba spaniolă, Munții Anzi, incașii, mâncarea mexicană, telenovelele, dansurile sud-americane, muzica latino, dar și multe alte lucruri fascinante care i-ar putea interesa pe elevii clasei a VI-a, datorită varietății lor, dar și a diferențelor însemnate dintre acestea și civilizația europeană cu care suntem atât de obișnuiți.

Argumentele în favoarea unui astfel de studiu sunt numeroase:

 • Se adresează elevilor de gimnaziu;
 • Formează și dezvoltă gândirea creativă, prin metodele și tehnicile specifice de investigare a faptelor istorice;
 • Contribuie la construirea unei vieți de calitate, prin valorile promovate;
 • Favorizează fundamentarea unei culturi generale, necesară oricărui cetățean al unei societăți democratice;
 • Elevii își pot forma o imagine de ansamblu cu privire la lumea în care trăiesc sub aspect, în primul rând, istoric;
 • Tema oferă posibilitatea studiului a numeroase surse prin intermediul mijloacelor audio-video, a tehnologiei moderne;
 • Oferă posibilitatea elevilor să conștientizeze mai bine valorile democratice, liberale și naționale.

Valori și atitudini:

 • Coerență și rigoare în gândire și acțiune;
 • Gândire critică și flexibilă;
 • Relaționarea pozitivă cu ceilalți;
 • Respectarea drepturilor fundamentale ale omului;
 • Acceptarea reprezentărilor multiple ale istoriei, culturii și vieții sociale;
 • Asumarea diversității etnice, sociale, religioase și culturale.

Competențe generale:

 1. Utilizarea eficientă a comunicării și limbajului de specialitate;
 2. Exersarea demersurilor și acțiunilor civice democratice;
 3. Aplicarea principiilor și metodelor adecvate în abordarea surselor istorice;
 4. Folosirea resurselor care susțin învățarea permanentă.
Competențe specificeActivități de învățare
1.1. Localizarea în spaţiu a lumii cunoscute în diferite perioade istorice – examinarea spaţiilor istorice pe baza hărţilor
– compararea „lumii cunoscute” în diferite perioade istorice
– localizarea pe harta mută a spaţiilor istorice pe măsura extinderii ariei de cunoaştere  
1.2. Utilizarea coordonatelor temporale referitoare la faptele şi procesele istorice  – alcătuirea unor axe cronologice pe diverse domenii (social, cultural, economic, politic etc.) 
– stabilirea unor reprezentări ale timpului în diferite epoci istorice
– redactarea de texte cu informaţii oferite de surse  
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/limbajului de specialitate în prezentarea unui fapt/proces istoric  – alcătuirea unui glosar de termeni specifici
– folosirea termenilor istorici cunoscuţi în situaţii noi de comunicare 
– realizarea unor texte folosind adecvat termenii istorici  
2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor de informare  – analiza surselor scrise sau vizuale pe baza unor cerinţe
– alcătuirea unor fişe de personaj istoric pe baza unor surse diverse 
– compararea surselor istorice oficiale cu cele neoficiale  
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate prezente în surse variate  – stabilirea elementelor de cauzalitate într-o sursă istorică
– descoperirea cauzelor unui eveniment prin analiza contextului istoric
– recunoaşterea cauzelor unor evenimente istorice asemănătoare sau diferite 
3.1. Utilizarea dialogului intercultural  – identificarea consecinţelor interacţiunii culturale în evoluţia comunităţilor umane
– analiza unor evenimente istorice prin utilizarea surselor care oferă perspective multiple – identificarea valorilor comune ale religiilor pe baza surselor 
– realizarea unui produs care ilustrează contribuţia diferitelor civilizaţii la dezvoltarea patrimoniului cultural comun 
3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învăţare – îndeplinirea unor sarcini/roluri diferite în cadrul grupului de lucru
– alcătuirea unor jurnale cu impresii, sentimente şi rezultate ale activităţii personale/de echipă
– realizarea de produse care să fie rezultatul dialogului şi negocierii în cadrul unei echipe de lucru
3.3. Descrierea consecinţelor deciziei şi acţiunii umane– alcătuirea unui portofoliu care prezintă urmările unui eveniment/ act decizional pentru evoluţia unor comunităţi umane 
–  completarea unor organizatori grafici, care să cuprindă decizii şi consecințe ale acţiunii umane pe baza resurselor multimedia 
–  exerciţii de descriere a consecinţelor acţiunii umane din spaţii şi perioade istorice folosind surse variate 
4.1. Utilizarea informaţiilor cu ajutorul resurselor multimedia  – alcătuirea unor liste cu site-uri de Internet pentru temele istorice studiate 
– alcătuirea unor postere/afişe cu informaţii selectate din surse Internet
– realizarea unor prezentări pe o temă istorică utilizând mijloace digitale 
4.2. Asumarea critică a unui set de valori recunoscute social – identificarea ideilor şi valorilor umane într-o operă literară, artistică, istorică 
– compararea ideilor şi valorilor umane analizând două surse
– alcătuirea unor liste personale a valorilor umane cu motivarea alegerii  

Evaluarea:

 • La începutul anului școlar se va opta pentru o evaluare inițială. În ciuda faptului că opționalul nu s-a studiat în clasele precedente, în cadrul lui vor fi studiate noțiuni precum statele componente, limbile vorbite, tradiții și obiceiuri, lucruri care pot fi deja cunoscute în parte de elevi.
 • Pe tot parcursul anului școlar se va realiza evaluarea formativă.
 • La fiecare final de capitol și la fiecare final de semestru se va realiza evaluarea sumativă.
 • În fiecare oră mixtă vor avea loc evaluările orale, cu scopul chestionării elevilor, a punerii în evidență a competențelor deprinse de elevi.
 • Ocazional vor avea loc și evaluări scrise, de tip extemporal, acestea având un caracter motivațional foarte puternic, deoarece îi va determina pe elevi să învețe constant, nu în salturi.
 • La final de semestru, elevii vor fi îndemnați să realizeze un proiect, acesta fiind considerat benefic deoarece poate ajuta elevul în a-și dezvolta abilitățile de sinteză, de exprimare a unei opinii, de studiu a unui document istoric, de așezare în pagină a unui text.
 • La final de an școlar, elevii vor fi evaluați printr-un portofoliu, deoarece acesta va reprezenta tot parcursul elevului la cursul de Cultură și civilizație în America Latină.