Simpozion

INVITAȚIE SIMPOZIONUL MUNICIPAL ”ROMÂNIA MODERNĂ: DE LA PROIECT POLITIC LA REALITATE ISTORICĂ”

Colegiul Național „Grigore Moisil” din București vă adresează INVITAȚIA de a participa la Simpozionul „România modernă: de la proiect politic la realitate istorică”, ediția I, desfășurat în data de 19 mai 2023, la Colegiul Național „Grigore Moisil”Activitatea este cuprinsă în calendarul CAEM nr. 2502/07.02.2023, domeniul A2, poziția 26.

Pot participa elevi de gimnaziu și liceu, atât din Municipiul București, cât și din alte județe ale țării. 

Lucrările Simpozionului se realizează pe 4 secțiuni de lucru:          

 1. Eseu istoric/Studiu de caz;
 2. Prezentări PowerPoint;                                                           
 3. Creații literare (poezie, proză, comentariu literar etc.);                                        
 4. Creații artistice (desen, fotografie etc. format A4).

Informații utile: 

 • Termen de predare a lucrărilor: 15 mai 2023.
 • Simpozionul se va desfășura în format fizic la Colegiul Național „Grigore Moisil”, Bulevardul Timișoara 33, Sector 6, București. Se vor trimite în timp util informații cu privire la programul evenimentului. 
 • Lucrările se vor prezenta pe secțiuni: dezbatere istorică, cenaclu literar, expoziție. 
 • Participarea poate fi directă (fizic) sau indirectă (prin transmiterea lucrărilor în format electronic, în cazul participanților din afara Municipiului București). 
 • Cerințe Tehnice: pentru eseu: minim 5 pagini, Times New Roman 12, spațiere 1.5; pentru PowerPoint: minim 20 de slide-uri. Se acceptă maxim 3 autori. 
 • Cele mai bune lucrări vor fi cuprinse în revista Mozaic Moisil, revistă cu ISSN.         
 • Fișele de înscriere și lucrările se trimit la: dorugradinaru@icloud.com

Toți participanții și profesorii coordonatori vor primi diplome de participare!

Persoană de contact: Prof. Doru-Nicolae Grădinaru, tel. 0751.550.500

TEMA CENTRALĂ A EDIȚIEI: 100 DE ANI DE LA CONSTITUȚIA DIN 1923

ALTE TEME PROPUSE:

 1. Revoluția de la 1821 – Proiectele politice
 2. Tudor Vladimirescu – o biografie
 3. Constituția cărvunarilor;
 4. Revoluția de la 1848 în spațiul românesc;
 5. Proiectele revoluționarilor pașoptiști;
 6. Vasile Alecsandri – viața și opera;
 7. Titu Maiorescu și teoria formelor fără fond;
 8. Evoluții în literatura românească între 1821-1947;
 9. Mihai Eminescu – geniul pustiu;
 10. Opera lui Ion Luca Caragiale – încă de actualitate?
 11. Nicolae Bălcescu, autor al Revoluției din 1848;
 12. Frații Golescu și Revoluția de la 1848;
 13. Proclamația de la Islaz;
 14. Activitatea pașoptiștilor români în exil;
 15. Convenția de la Paris și Statutul Dezvoltător;
 16. Alexandru Ioan Cuza și reformele sale;
 17. Mihail Kogălniceanu și contribuția la modernizarea României;
 18. Constituția de la 1866;
 19. Carol I, reformator al României;
 20. Obținerea Independenței de stat a României;
 21. România în relațiile internaționale între 1878-1914;
 22. Viața politică în România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
 23. România în Primul Război Mondial;
 24. Regina Maria la Paris;
 25. Ionel Brătianu – modelul politicianului care îşi slujeşte ţara;
 26. România şi Conferinţa de Pace de la Paris/Tratatele de la Paris;
 27. Marea Unire;
 28. Bucureștiul interbelic;
 29. Carol al II-lea, un rege controversat;
 30. Constituția din 1938;
 31. Orice altă temă legată de istoria românilor din perioada 1821-1947. 

Vă așteptăm la Simpozion!

Organizator proiect,

Prof. Doru-Nicolae Grădinaru